Globalserve – Cyprus Company Formation – бизнес на кипре
 • Facebook
 • Linkedin
 • Twitter

Do you want to receive the Cyprus Booklet and other tax information?

Just click here and complete the form.

Associated Companies
Events
Careers
Application Forms
ONLINE PAYMENTS
Other

Podczas rozbudowy naszych usług międzynarodowym mamy przyjemność poinformować, że nasza lista międzynarodowych jurysdykcji na otwarcie rachunku bankowego zwiększyła sie ! Nasz Dział Bankowy ma przyjemnosc otwierania rachunków bankowych w następujących krajach:

 1.  Austria
 2.  Cypr
 3.  Lichtenstein
 4.  Luksemburg
 5.  Malta
 6.  Singapure
 7.  Szwajcaria
 8.  Wielka Brytania

Nasz Dzial Bankowy Pozostaje do Państwa dyspozycji do udzielania wszelkich dalszych wyjaśnień. Można skontaktować się z działem, wysyłając e-mail na adres [email protected]

Wymagania w celu otwarcia racunku bankowego.

 1.  Uwierzytelniony odpis stronie podpis i zdjęcie lub stron, które są jasne i oczywiste, aktualnego paszportu wlasciciela lub wlascicieli i bankowy sygnatariusz jeśli inny.
 2.  Poświadczoną kopię aktualnego rachunku za usługi komunalne, lub dowodu osobistego przedstawiający adres właściciela lub wlascicieli, dyrektora i sygnatariusza jeśli inny
 3.  Bankowy list referencyjny właściciela lub wlascicieli, dyrektora i sygnatariusza, jeśli inny

W przypadku, gdy udziałowcami są podmioty prawne, a następnie dodatkowo powyżej statutowych spółek dokumenty muszą być złożone na podstawie wymagań poszczególnych państw:

Uwierzytelniony odpis lub apostile z następujących dokumentow:

1. Certyfikat założycielski

2. Akt zalozycielski i statut spolki

3. Certyfikat beneficjenta lub wyciąg z rejestru handlowego wykazujące nazwiska akcjonariuszy i dyrektorów, lub jeżeli jurysdykcja nie dostarcza dokumentów powiedział wtedy wymagane są:

4. Adres zarejestrowania firmy

b. Dyrektor i Akcjonariusze

c. Certyfikat dobrej kondycji (w przypadku starej firmy)

5. Certyfikat akcji

Ponadto, klient musi być w stanie odpowiedzieć na poniższe pytania:

 1.  Przewidzieć w szczegółach spółki Przedmiotem działalności
 2.  Lokalizacja działalności gospodarczej
 3.  Kraje, do których płatności mają być dokonane
 4.  Źródło i pochodzenie środków, które mają być złożone
 5.  Szacowany roczny obrót

© 2019 Globalserve – Cyprus Company Formation – бизнес на кипре. All rights reserved. Designed and maintained by mmVirtual